Welkom bij Hengelsportvereniging "De Snoek" uit Wolvega. Over enkele ogenblikken wordt u doorgestuurd naar onze volledig vernieuwde website


Terug naar het nieuwsoverzicht


28 Jul 2018

Buitengewone ledenvergadering h.s.v. De Snoek


Buitengewone ledenvergadering h.s.v. De Snoek

7 september 2018, Snackpoint De Passage, Oppers 55 te Wolvega
aanvang 20.00 uur

Agenda:
 
 
1. Opening
2. Mededelingen
3. Presentielijst
4. Notulen
5. Bestuursverkiezing:
   Voordracht in vacature voorzitter: J.J. de Vries, Noordwolde
   Voordracht in vacature secretaris: Chr. Krediet, Noordwolde
   Voordracht in vacature ledenadministratie: H.R. de Vries, Wolvega
   Voordracht in vacature wedstrijdcommissie: R. Hoitinga, Wolvega
   Vacature penningmeester: blijft bestaan
6. Nieuwe opzet website: T. Koopman
7. Verkiezing nieuwe leden van Commissie van Beroep[
8. Rondvraag
9. Sluiting


m.vr.gr.

Jac. Booij, secr, en voorzitter a.i.