Welkom bij Hengelsportvereniging "De Snoek" uit Wolvega. U vindt hier alles over onze vereniging en meer...
Hengelsportvereniging "De Snoek" is opgericht op 23 april 1947 en had eind vorig jaar ruim 1284 leden.


Terug naar het nieuwsoverzicht


28 Jul 2018

Buitengewone ledenvergadering h.s.v. De Snoek


Buitengewone ledenvergadering h.s.v. De Snoek

7 september 2018, Snackpoint De Passage, Oppers 55 te Wolvega
aanvang 20.00 uur

Agenda:
 
 
1. Opening
2. Mededelingen
3. Presentielijst
4. Notulen
5. Bestuursverkiezing:
   Voordracht in vacature voorzitter: J.J. de Vries, Noordwolde
   Voordracht in vacature secretaris: Chr. Krediet, Noordwolde
   Voordracht in vacature ledenadministratie: H.R. de Vries, Wolvega
   Voordracht in vacature wedstrijdcommissie: R. Hoitinga, Wolvega
   Vacature penningmeester: blijft bestaan
6. Nieuwe opzet website: T. Koopman
7. Verkiezing nieuwe leden van Commissie van Beroep[
8. Rondvraag
9. Sluiting


m.vr.gr.

Jac. Booij, secr, en voorzitter a.i.