Leden

Vanaf 1 januari 2016 heeft Hengelsportvereniging de Snoek de ledenadministratie uitbesteed aan Sportvisserij Nederland.


Sportvisserij Nederland is te bereiken middels onderstaande mogelijkheden:


E-mail :

ledenadministratie@vispas.nl


Telefonisch:

0900- 2025358


Hier kunnen leden al hun mutaties doorgeven, dit betreft dus adreswijzigingen, einde lidmaatschap, e.d.


Nieuwe leden kunnen zich aanmelden middels ons verkooppunt, te weten:


Hengelsportzaak de VisVrind, Industrieweg 15 te Wolvega