Wedstrijdcommissie

De nieuwe wedstrijdcommissie van onze vereniging bestaat uit:

Voorzitter: Ronald Hoitinga
Secretaris Evert-jan Feenstra
Penningmeester Roelof Hijlkema
Overige leden Dirk Ram
Koert schokker
René Tibbesma


De wedstrijdcommissie stelt zich als algemeen doel het bevorderen van het wedstrijdvissen en in het bijzonder het organiseren van viswedstrijden.

De volgende wedstrijden worden georganiseerd voor leden:

Zomercompetitie

Wintercompetitie

Clubkampioenschap

Koppelwedstrijden

Kampioenschap van Weststellingwerf

"De VisVrind Wisseltrofee"

Er worden ook open wedstrijden georganiseerd. Hier mogen ook niet-leden aan meedoen.

Kijk voor meer uitleg bij de apart genoemde onderdelen op de site.