Ledenadministratie en calamiteiten

Contactpersoon ledenadministratie

Sportvisserij Nederland
+31 900 - 2025358


Milieu alarmlijn (in geval van vissterfte)

+31 58 2122422


Politie (in geval van stroperij, vraag naar het visstroperij team)

0900 8844


Meldpunt AID

+31 45 5466222