Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement H.S.V. de Snoek
Algemeen
 1. Wedstrijddata, tijden en locaties worden voor 1 januari door de wedstrijdcommissie vastgesteld, uitgezonderd de wintercompetitie (voor 1 oktober).
 2. Deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V. “De Snoek” en in het bezit te zijn van alle vereiste documenten.
 3. De hengelkeuze is vrij, behalve als voor bepaalde wedstrijden anders is besloten.
 4. Er mag met één hengel gevist worden. Deze mag beaasd zijn en voorzien van één enkelvoudige haak. Er mag slechts één hengel boven water zijn. Men mag niet meer dan de wettelijk toegestane twee hengels compleet opgetuigd voorhanden hebben. Meer reservehengels mogen niet voorzien zijn van een haak  en/of onderlijn.
 5. Uitzondering op deze regel is echter het volgende: Wanneer er dispensatie voor het voorhanden hebben  van meerdere opgetuigde hengels is verleend door de betreffende federatie van het water waar de wedstrijd in gehouden wordt, dan is het toegestaan meerdere hengels voorhanden te hebben.
 6. Voeren en/of vissen met verse de vase, rode maden en sterk gekleurd voer is verboden.
 7. Het gebruik van een katapult is verboden.
 8. Beschadigen van oever en/of oeverbegroeiing is niet toegestaan. (Beperkt knippen is toegestaan).
 9. De visplaats wordt door loting vastgesteld. Aan de waterkant mag de deelnemer maximaal één meter links of rechts van zijn nummer plaats nemen.
 10. Eerste signaal is beginsignaal: voeren en vissen. Na de eerste vijf minuten mag er niet meer zwaar gevoerd worden. Wat in één hand aan los voer gepakt kan worden is toegestaan.
 11. Tweede signaal is eindsignaal: de hengel dient onmiddellijk opgehaald te worden. Vis die voor het eindsignaal is gehaakt, telt.
 12. Er wordt gevist op gewicht. De vis dient levend en ongeschonden te worden aangeboden. Alle ondermaatse vis, waarvoor een wettelijke minimummaat geldt, dient onmiddellijk te worden teruggezet. Ondermaatse baars mag worden bewaard in het leefnet, mits na weging direct teruggezet.
 13. Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
 14. Gevangen vis dient te worden bewaard in een fijnmazig leefnet met een minimummaat van 2,50 meter lang en een doorsnede van 40 cm. Vierkante netten: 30 x 40 cm. De vis moet tot de weging in het leefnet blijven. Tijdens competitiewedstrijden is het verplicht de gevangen vis ter weging aan te bieden.
 15. Bij vroegtijdig afgelasten en/of beëindigen van een wedstrijd beslist de wedstrijdcommissie of deze wedstrijd ingehaald of meegeteld wordt. Meer dan de helft van de wedstrijdduur voorbij betekent dat de wedstrijd meegeteld wordt.
 16. Bij niet naleven van het reglement en/of bedrog, volgt een door de wedstrijdcommissie vast te stellen sanctie. Iedere deelnemer die onregelmatigheden constateert, dient dit te melden bij de wedstrijdcommissie.
 17. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 18. n gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 19.  

Aanvullend Zomercompetitie
 1. Het algemeen reglement is van toepassing op de zomercompetitie.
 2. Het is een individuele wedstrijd.
 3. Er wordt gevist in twee vakken.
 4. In ieder vak wordt 1vrije slaapplek uitgezet en tussen de vakken 1 vrije stek.
 5. Indien een deelnemer te laat is bij de loting en alsnog wil deelnemen, zal  deze automatisch op een van de slaapplekken worden ingedeeld.
 6. Inleg voor de deelnemers is € 10,00 voor gehele competitie.
 7. Iedere deelnemer krijgt per wedstrijd wedstrijdpunten. Het gaat om het gevangen gewicht. De deelnemer met het hoogste gewicht krijgt 0,9 punten. Nummer twee 2 punt, nummer drie 3 punten, enz..
 8. Bij gelijk gewicht bepaalt de lotingplaats de uitslag. Het dichtst bij het midden gaat voor. Is dat ook gelijk, dan worden de punten “gedeeld”.
 9. Bij geen vangst krijgt de deelnemer het aantal punten +1 van degene met het laagste gewicht van die wedstrijd, mits de visser nog aanwezig is tijdens de weging.
 10. Indien een deelnemer vroegtijdig vertrekt, zonder afmelding of de gevangen vis niet ter weging aanbiedt krijgt de deelnemer het aantal punten +1 van degene met het laagste gewicht van die wedstrijd.
 11. Als een wedstrijdvisser niet aanwezig is, ontvangt deze +2 punten van de gene met het laagste gewicht van die wedstrijd.
 12. Van de tien wedstrijden tellen de slechtste twee resultaten aan het eind van de competitie niet mee voor het puntentotaal
 13. Bij gelijke stand aan het eind van de competitie wordt gekeken naar het totaal gewicht over de tien wedstrijden. Bij dan gelijke stand volgt loting.

Aanvullend Clubkampioenschap
 1. Het algemeen reglement is van toepassing op de wedstrijden om het clubkampioenschap.
 2. Er worden drie wedstrijden gevist in clubverband
 3. Bij minimum aantal van vijf deelnemers is er een apart jeugdkampioenschap.
 4. Puntentelling. Er wordt gevist in twee vakken.
 5. De punten in het vak behaald, bepalen aan het eind de winnaar.
 6. Alle drie wedstrijden tellen mee.
 7. Degene met het minste aantal wedstrijdpunten is kampioen.
 8. Bij dan gelijke stand wordt gekeken naar het gewicht. Bij dan gelijke stand volgt loting.

Aanvullend Koppelwedstrijden
 1. Het algemeen reglement is van toepassing op de koppelwedstrijden.
 2. De deelnemers met het hoogste gewicht worden winnaar van de wedstrijd. Bij gelijk gewicht wordt gekeken naar de vissers welke het dichtst in de midden zitten van het parcours.
 3. Bij dan gelijk stand volgt loting
  1. (0 Downloads)