Commissie van Beroep

Een hele enkele keer komt het voor dat het bestuur leden berispt of een straf oplegt. "De Commissie van Beroep" heeft de taak eventuele bezwaren of beroepen van leden tegen de uitspraak van het bestuur te behandelen.
De commissie bestaat uit drie leden en een reservelid.en kan door het bestuur ingeschakeld worden als dit wenselijk of noodzakelijk geacht wordt. Benoeming van leden van deze commissie gebeurt door de ledenvergadering. Leden van "De Commissie van Beroep" worden voor een periode van zes jaar gekozen.
De leden van de "Commissie van Beroep" zijn op dit moment:

dhr. H. Smid, Gentiaan 34, 8471 WG Wolvega
dhr. H. Seefat, Bosruiter 59, 8532 AD Lemmer
dhr. R. Leurs, Kraaiheide 30, 8471 TZ Wolvega

Reserve is dhr. P. Veurman, Bernhardlaan 3A, 8471 RM Wolvega


Deze leden zijn in 2011 op de algemene ledenvergadering gekozen en geïnstalleerd.