Redactiecommissie

De redactiecommissie:

De redactiecommissie bestaat uit persoon, Harm Smid. De bestuursleden en leden dragen zorg voor de kopij en deze wordt door de commissie geredigeerd. Ze verzorgt de uitgave van ons verenigingsblad "Fisk en Wetter". Deze uitgave wordt door de commissie in stichtingsverband verzorgd samen met een aantal andere Friese hengelsportverenigingen.

Het blad verschijnt vier maal per jaar als katern in het landelijk blad van Sportvisserij Nederland "Het Visblad".

De redactiecommissie heeft zichzelf als doel gesteld zo veel mogelijk interessante, leuke of gewoon gekke artikelen of foto's in "Fisk en Wetter" te plaatsen. Heb je een leuk artikel of een foto?  Laat het ons weten of stuur een E-mail naar:

                                                        redactiecommissie@desnoek.nl.

We plaatsen je artikel graag in ons blad of op onze website.