Het bestuur

 

Het bestuur

 

 

Het algemeen bestuur bestaat sinds de extra algemene ledenvergadering op 7 september 2018 uit vijf bestuurders. Op dit moment wordt er nog nagedacht over het invullen van de vacature voor de penningmeester en een bestuurslid algemene zaken. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.          

 

Naam Functie Telefoon E-mail
J.J. de Vries Voorzitter   bestuur@desnoek.nl
Chr. Krediet Secretaris   bestuur@desnoek.nl
Vacant Penningmeester   bestuur@desnoek.nl
Marriët Ruardy Jeugdzakencommissie   jeugdcommissie@desnoek.nl
Ronald Hoitinga Wedstrijdzaken   wedstrijdcommissie@desnoek.nl
H.R. de Vries Ledenadministratie    
Vacant Algemene zaken    


Algemene mailadres:                                                                                                        info@desnoek.nl


Nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden?
Het bestuur is continu op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het verder uitbouwen van onze vereniging. Voelt u iets voor vrijwilligerswerk in een van de commissies, wilt u iets anders voor ons betekenen, of ambieert u een functie als bestuurslid?  Laat het ons weten via E-mail, een briefje of een telefoontje aan een van de bestuursleden.